1) VALUE TYPE

PREKLADÁM Z CHEAT ENGINE HELP :) 

BINARY: 

Binárne skenovanie je pomalé, ale účinné skenovanie.
Hodnotu, kt. budete hľadať, bude skenovaná medzi bytmi.
Ak by ste chceli použiť Value type: Array of bytes ( rad bytov - čítaj "bajtov") čo je tiež možné, môžete využiť tzv "divokú kartu" alebo inak povedané, znaky, ktoré nahrádzajú normálne 1 a 0  (?, *)  To umožňuje vykonávať vyhľadávania ako napríklad 1101? 001, ktoré bude obsahovať výsledky všetkých adries + bit, že ktorý bude  buď 11010001 alebo 11011001. (Viac takýchto "divokých kariet je povolených v jednom reťazci ( hľadaní) - napr: 1???01?)

 Rozsah bytového skenovania môže byť dlhý, ako len chcete (koľko sa zmestí do pamäti)

Ak ste zvedaví alebo neviete, čo znamenajú tie všetky 0 a 1 tak tu je celý princíp:

Binárna sústava

Základom binárnej sústavy je číslo 2. V tejto sústave môžu nastať dva rôzne stavy. Sú to stavy 0 a 1. Na identifikáciu čísel v binárnej sústave budeme používať na konci čísla znak b (všimnite si, že ide o prvé písmeno v slove binárna, podobne to bude aj s dekadickou a hexadecimálnou sústavou).
Napr. 01100100b = 100d

Skúsme si toto tvrdenie overiť
(0*27)+(1*26)+(1*25)+(0*24)+(0*23)+(1*22)+(0*21)+(0*20)=0+64+32+0+0+4+0+0=100

 pre tých menej vzdelaných: napíklad 27= 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* = 128; 24=  2* 2* 2* 2* = 16

Z toho vyplýva, že jednotlivé rády sú vlasne mocniny čísla (1,2,4,8,16,32,64,128,256,... )

BYTE (8-bits):

Byte je hodnota, ktorá obsahuje čísla medzi 0 a 255 alebo -128 do 127.