1) SCAN TYPE

UNKNOW INITIAL VALUE: (k dispozícii  iba pri FIRST SCAN)
Tento scantype vytvorí kópiu hry v pamäti, takže ju možno použiť neskôr. Ak nepoznáte hodnotu premennej v hre, potom tento scantype UNKNOW INITIAL VALUE je zvyčajne prvým krokom. Môže to chvíľu trvať v závislosti na pamäťi a výkone procesoru, intenzity hry a špecifikácii vášho PC.

EXACT:
"Exact  (presný)" Scan prehľadá pamäť a hľadá hodnotu (alebo reťazce), ktoré ste zadali.

BIGGER THAN
"Bigger than (väčší ako)" skenuje  všetky hodnoty, ktoré sú vyššie ako hodnota, ktorú ste zadali.

SMALLER THAN
"Smaller than (Menší ako)" skenuje všetky hodnoty, ktoré sú menšie ako hodnota, ktorú ste zadali.

VALUE BETWEEN
(Hodnota medzi …)    Sken pre hodnoty, ktoré sú v zadanom intervale.


Nasledujúci scantypes sú k dispozícii iba v prípade, že robíte "NEXT SCAN" (t.j. Po vykonaní FIRST SCAN):


VALUE BETWEEN ... nejmenej  xx%
Sken pre hodnoty, ktoré sú v rámci určitého intervalu v percentách v porovnaní s posledným, prvým alebo uloženým výsledkom testu.

INCREASED
Ak sa hodnota adresy zvýšila, bude pridaná do zoznamu.

INCREASED BY ...
Ak sa hodnota adresy zvýšila o orčitú sumu, bude pridaná do zoznamu. (napr. hľadáme adresu s hodnotou, o ktorej vieme, že sa napr. zvýšila o 10, tak vyberieme tento scantype a klikneme next scan > vyhľadá len hodnoty, ktoré sa od posledného skenu zvýšili o 10)

INCREASED BY ... najmenej  xx%
Ak  hodnota adresy vzrástla v rámci  intervalu v percentách, bude pridaná do zoznamu.

DECREASED
Ak je hodnota adresy klesla, bude pridaný do zoznamu.

DECREASED BY ...
Ak je hodnota adresy klesla na určitú sumu, bude pridaný do zoznamu.

DECREASED BY ... najmenej  xx%
Ak sa hodnota adresy  znížila v rámci určitého intervalu v percentách , bude pridaná do zoznamu.

CHANGED
Tentoscantype skontroluje, či sa hodnota adresy zmenila alebo nie. Ak sa  zmenila,  bude pridaná do zoznamu. ( užitočný spôsob pri „vyraďovaní“ ostatných nesprávnych adries, takisto ako Unchanged value ↓↓)

UNCHANGED
Tento scantype skontroluje, či hodnota adresy sa zmenila alebo nie. Ak nie, bude pridaná do zoznamu