1) Menu

۩ >>> HLAVNÉ PROSTREDIE <<< ۩

Hlavné rozhranie je prvá obrazovka, ktorú uvidíte pri otvorení CHE. Táto kapitola sa bude vzťahovať na rôzne funkcie a menu prístupné z tohto pohľadu. Ak ste nový v používaní CHE, potom má táto kapitola pre Vás mimoriadny význam, pretože vám pomôže „zrýchliť“ používanie a lepšiu orientáciu.


ŠTANDARDNÉ MENU
FILE:
>ADD SCAN  TAB  
pridá záložku pre nové skenovania, kde môžete začať nové hľadanie, ktorá je nezávislá na ostatných pri vyhľadávaní v ostatných záložkách
>CLEAR LIST
Vymaže addresslist(najspodnejšia časť okna) , rovnak´ú funkciu má tlačítko v podobe preškrtnutého červeného kruhu
>SAVE 
Uloží aktuálnu cheat tabuľku/y (prípona . CT) na miesto vášho výberu.
>LOAD 
Načíta predtým uloženú cheat tabuľku/y  (prípona  . CT) do cheat engine.
>SAVE CURRNET SCANRESULTS 
uloží aktuálne výsledky skenovania na vybranej karte.

>QUIT
 Zavrie cheat engine


EDIT:

>SETTINGS
Otvorí cheat engine konfiguračné okno.

PROCCESS:

>OPEN PROCESS WINDOW
otvorí okno s procesmi bežiacimi vo Windows. Rovnako ako pri kliknutí na ikonku s PC.
>CREATE PROCCESS
otvorí Prieskumníka Windows, v ktorom môžete zadať proces načítania (. EXE súbor).


HELP:
 
CHEAT ENGINE HELP F1
otvorí sa príručka s Cheat engine HELP (toto je jej preložená verzia :-)  ).
>ABOUT 
to dúfam nemusím komentovať ;)