► Návod k Cheat Engine Tutorial

PRIPRAVUJE SA NOVÝ TUTORIAL (TENTO POVODNÝ JE PRIEBEŽNE PREPISOVANÝ A UPRAVOVANÝ

(TENTO TUTORIAL BOL PRELOŽENÝ Z INTERNETOVÉHO ZDROJA )

http://cheatengine54.webgarden.cz/videa-k-cheat-engine-tutorial


Všimol som si, že mnohí ľudia žiadali o pomoc v CHE tutorial.Takže som sa to rozhodol vysvetliť tu. Nebudem tu vysvetľovať všetko, len ako ho prejsť, ale naučíte sa nejaké tie základy. Nepoužívajte heslo aby ste prešli krok ak nerozumiete tým predchádzajúcim. Nič tým nezískate a ani sa to nenaučíte.

Ak niekto nebude rozumieť téme "Pomoc pre 3. krok tutorialu!" Alebo niečo okolo toho, napíšte o tom na túto stránku, ak to nie je jasne vysvetlené / alebo niečomu nerozumiete, čo som napísal.

Ak uvidíte, že niečo nie je v poriadku, alebo niečo nie je jasne vysvetlené, kontaktujte ma a ja ho upravím.

Tento „môj“ výukový program obsahuje 7 krokov. Môžete skákať až niekto bude chcieť (ak niektoré z prvých krokov ovládate), tým, že zadáte heslo v 1. kroku v okne v pravom dolnom rohu. Ok, poďme na to:

NAJPR, otvorte Cheat Engine.Ak to bude pýtať otvorenie Cheat Engine Tutorial(po prvom spustení), kliknite na tlačidlo Yes. Ak ste už klikli No, choďte do adresára Cheat Engine a nájdite ho tam (alebo Štart > Cheat Engine > Cheat Engine Tutorial). Keď ste otvorili Tutorial, môžeme začať ...

(Text napísaný v "Kód", kt.je napísaný hrubším písmom je východiskovým krokom opisu (preložil som ho z angličtiny po dlhých nervoch až na pár viet, a pod ním je môj)

Krok 1 - INTRODUCTION / Úvod

Kód:

Vitajte Cheat Engine Tutorial. (v2.5)

Tento tutoriál sa bude snažiť vysvetliť základy hry, cheatovania, a viac vás oboznámi s Cheat Enginom.

Najprv otvorte Cheat Engine, ak ste ho ešte neotvorili.
Potom kliknite na 'otvorenie procesu' (hore vľavo na ikonu s počítačom )

Keď je okno s procesmi otvorené, nájdite Tutorial. Tento proces sa pravdepodobne volá 'tutorial.exe', ak ste ho nepremenovali.
Vyberte ho a kliknite na tlačidlo OK. Nevšímajte si zatiaľ všetkých ostatných tlačidiel, ale pokúste sa s nimi „ pohrať “ neskôr, ak budete chcieť.

Keď všetko prebehlo dobre, okno s procesmi by malo byť preč a na lište CHE sa objaví meno procesu.

Teraz kliknite na tlačidlo Next, aby ste pokračovali v ďalšom kroku Tutorialu. (Alebo zadajte heslo aby ste sa dostali na krok, ktorý chcete)Najprv otvorte Cheat Engine Tutorial. Teraz kliknite na tlačidlo s ikonou počítača (je v ľavom hornom rohu) (detailnejšie vysvetlené tu "VÝBER PROCESU") . Otvorí sa nové okno. Tu si môžete zvoliť proces, s ktorým chcete cheatovať. Nájdite proces „Tutorial.exe“, kliknite naň a potom kliknite na tlačidlo OK, alebo jednoducho dvojklikom na tento proces. Ak ste urobili všetko správne, názov procesu kt. ste si vybrali (Tutorial.exe) by mal byť napísaný v hornej časti okna Cheat Engine. Ak je všetko OK, kliknite na tlačidlo Ďalej.

Krok 2 - EXACT VALUE / presná hodnota skenovania (Heslo: 090453)

Kód:

Teraz, keď ste otvoril Tutorial s Cheat Engine poďme na ďalší krok.

V dolnej časti tohto okna vidíte text Zdravie: xxx
Zakaždým, keď kliknete na 'Hit me' vaše zdravie sa zníži.
Ak sa chcete dostať k ďalšiemu kroku musíte nájsť túto hodnotu a zmeniť ju na hodnotu 1000

Ak chcete zistiť hodnotu, existujú rôzne spôsoby, ale ja vám poviem najjednoduchší, a to pomocou 'Exact Value' (Presnej Hodnoty)
Najprv sa uistite, že prvý typ hodnoty je stanovený minimálne na 2 bajty alebo 4 byty, 1 byte bude tiež fungovať, ale dostanete sa do
(ľahko opravitelného) problému, ak ste už našli adresu a chcete hodnotu zmeniť.


Single, double, a iné typy scanovania nebudú fungovať, pretože hodnotu budete hľadať inak.

Ak je value type nastavená správne, uistite sa, že je nastavená na scantype 'Exact Value'.
Potom napíšte hodnotu Vášho zdravia do riadku kde píšete hodnoty. A kliknite na 'First Scan'
Po chvíli (ak nemáte extrémne pomalý PC) sa skenovanie vykonalo a výsledky sú uvedené v zozname naľavo

Ak nájdete viac ako 1 adresu a nebudete vedieť určite, ktorá to je, kliknite na tlačidlo 'Hit me', a zadajte aktuálnu hodnotu zdravia do riadka kde píšete hodnoty a kliknite na 'Next Scan'.
Toto opakujte dovtedy, dokým si nebudete istí, že ste našli správnu adresu. (to zahŕňa len 1 existujúcu adresu v zozname .....)

Teraz 2x kliknite na adresu v zozname vľavo. Stane sa to, že adresa sa pridá do zoznamu v dolnej časti kt. zobrazuje aktuálnu hodnotu.
2x kliknite na túto hodnotu (alebo ju vyberte a stlačte kláves Enter) a zmeňte hodnotu na 1000.

Ak všetko šlo ok, na tlačítko NEXT by sa malo dať kliknúť, a ste pripravení na ďalší krok.


Poznámka:
Ak ste spravili niečo zle pri skenovaní, kliknite na tlačítko " New Scan " a zopakujte skenovanie znova.
Takže, skúste zadať zase aktuálnu hodnotu a kliknite na 'Hit me'V tomto kroku budete musieť nájsť hodnotu zdravia a zmeniť ju na 1000. Naučíte sa, ako používať Exact Value (presnú hodnotu) Skenovania a čo to je.Dajme tomu, že hráme nejakú hru, a každým zásahom stratíme nejaké HP (zdravie).Teraz vás nepriateľ zasiahne (kliknite na tlačidlo "Hit me" -tlačítko pod vašim zdravím).Ako vidíte, vaše zdravie sa znížilo.

Teraz prejdite do Cheat Engine, v Scan Type zvoľte Exact Value (presná hodnota), vo Value Type zvoľte 4 Bytes, zadajte hodnotu Vášho zdravia do riadku kde píšete hodnoty  a kliknite na tlačítko First Scan (Ak ste už predtým skenovali, budete mať namiesto First Scan napísané New Scan. Kliknite na tlačítko a potom spravte to, čo som povedal:)

Pod ikonou počítača (Ten nápis v ľavom hornom rohu), môžete vidieť "Found:"

To ukazuje, ako veľa adries sa zhoduje s hodnotou ktorú ste hľadali, a ktoré ste teda aj našli.

Ak ich existuje príliš veľa ( "fakt príliš veľa", teda ak nie sú zobrazené adresy v okne pod "Found" V CHE V5.3 pravdepodobne neexistuje limit pre prezerané adresy ...), tak kliknite na tlačidlo New Scan a opäť sa zraňte (kliknutím na "Hit me" v okne tutoriálu).Zadajte v CHE novú hodnotu HP a kliknite na tlačítko First Scan.Rob to dovtedy, dokým sa nejaké tie adresy nezobrazia v okne pod "Found:"(Ak vám našlo nejaké adresy, potom je to OK a týmto sa nemusíte zaoberať).Samozrejme existuje viac spôsobov, ako nájsť správnu hodnotu, ale tento krok tutorialu je o skenovanie s “Exact Value”("o Presnej hodnote Skenovania"), tak budeme používať len túto možnosť.

(Použite radšej nižšie uvedený spôsob , napísaný zeleným písmom)
Ok, keď sa zobrazí niekoľko adries, choďte do tutorialu (Nechajte CHE tak, nič nerobte adresami v zozname) a kliknite na tlačítko "Hit me". Choď do CHE, pozrite sa na zoznam nájdených adries a nájdite hodnotu, kt. poklesla (predtým každý adresa bola rovná hodnoty zdravia pred tým, ako si ju znížil. Takže keď predtým vaše zdravie bolo napr. 96, pozrite sa na hodnotu menšiu ako túto, ale len jedna by mala mať inú hodnotu zdravia ako 96).


Príklad: Mám 96HP, a potom som stratil 5, takže mám teraz 91. Takže si nájdem hodnotu 91, pričom takmer každá druhá bude 96. Takže naša sa bude líšiť od ostatných, čo uľahčuje vyhľadávanie.


Jednoduchšie je (ak máte nájdených veľa adries- postup uvedený vyššie použite len pri che54 tutorial, inak k ostatným hrám pužívajte tento) že napíšete hodnotu po jej zmenšení do CHE (napr: Mám 100 HP, napíšem do CHE 100, stlačím New Scan, First scan, vrátim sa do tutorialu, kliknem na Hit me- teraz mám napr. HP 96- tak idem do CHE, napíšem 96 a kliknem Next Scan)


Potom, čo sme ju našli, kliknite na ňu a stlačte červenú šípku ukazujúcu doľava  nadol, alebo jednoducho dvojklikom na ňu. Bude sa zobrazovať v okne v spodnej časti CHE.

Tu vidíš 5 štítkov:

Freeze (Ak je začiarknuté, hodnota adresy v rovnakom riadku bude zamrazená / zastavená, nebude sa môcť zmeniť- to sa dá dobre využiť napr. pri životoch v nejakej hre- a máte nesmrteľnosť)

Description (Niečo ako opis alebo pomôcka pre lepší prehľad- to môžte využiť keď máte nájdených veľa adries a neviete ktorá čo je)

Address (zobrazuje adresu),

Value Type (Zobrazuje typ hodnoty uloženej v adrese v rovnakom riadku)

Value (Zobrazuje hodnoty uložené v adrese v rovnakom riadku).


Naším cieľom je zmeniť HP hodnotu 1000, takže 2x kliknite na hodnotu. Nové okno sa otvorí s aktuálnou hodnotou- teraz si môžete zadať vlastnú hodnotu. Zmeňte ju na 1000 a kliknite na tlačidlo OK.

Ak všetko šlo v poriadku, mali by sa dať kliknúť na tlačítko Next v tutoriále a prejdite k ďalšiemu kroku. Ak nemôžete, to znamená, že ste zmenili hodnotu zle, alebo ste zmenili chybné hodnoty (máte zlú adresu).

Takže ak ste urobili niečo zle, zhrniem všetko čo je vyššie, ale v skrátenej verzii:
1. V tutoriále kliknite na Hit me
2 V Cheat Engine napíšte hodnotu vášho zdravia a kliknite na First Scan
3. Ak máte príliš veľa adries, stlačte New scan, potom Hit me a napíšte novú hodnotu HP. Opakujte, kým sa nájde len pár adries (asi 20-30 alebo menej). Alebo zase jednoduchšie: tak ako som popísal vyššie zeleným textom
4. Ak ste ich našli dosť málo, choďte do tutorialu a kliknite na Hit me
5.Choď do Cheat Engine, pozrite sa na zoznam adries, na ľavú stranu a pozrite sa tam na adresu rovnú výške vášho HP (je jednoduché ju nájsť, lebo sa líši od ostatných)

6. Ak ste ju našli, 2x kliknite na ňu. Pridá sa do okna naspodku CHE.
7. Teraz 2x kliknite na hodnotu (Pod štítkom Value). Zobrazí sa nové okno
8. Napíšte do neho 1000 a kliknite na tlačidlo OK
9. Choďte do tutorialu a kliknite na tlačidlo Next


(potiaľto LAST EDITED 29.5. 2012)

TENTO POSTUP SME VYUŽILI V TUTORIALE : http://cheatengine54.webgarden.cz/windows-3d-pinball

Krok 3 - UNKNOWN INITIAL VALUE/ Neznáma počiatočná hodnota (Heslo: 419482)

Kód:

Ok, keď ste prišli na to, ako si nájsť hodnotu pomocou Exact Value (presnej hodnoty) poďme sa presunúť k ďalšiemu kroku.

V minulom teste sme vedeli aké sú počiatočné hodnoty, takže sme mohli urobiť skenovanie pomocou Exact Value (presnej hodnoty) ale teraz máme statusbar kde
my nevieme začiatočné hodnoty.
My len vieme, že hodnota je medzi 0 a 500. A zakaždým, keď kliknete na 'Hit me' stratíte nejaké životy. Hodnota, ktorá sa stráca zakaždým keď kliknete na Hit me je zobrazená nad statusbarom

Opäť existuje niekoľko rôznych spôsobov, ako zistiť hodnotu (ako napríklad skenovanie decreased value by...), ale uvidíme len
najjednoduchšie vysvetlenie. "Unknown initial value", a decreased value ("Neznáma počiatočná hodnota", a znížená hodnota)
Pretože nevieme aká je hodnota teraz, takže exact value nám nebude k ničomu dobrá, a tak zvoľte ako scantype
'Unknown initial value', opäť value type bude 4-bytes. (väčšina okien používa 4-bytes)
Kliknite na First Scan a čakajte, dokým sa to nepreskenuje.

Keď je skenovanie dokončené, klikni na 'Hit me'. Stratíte nejaké to vaše zdravie (hodnota, ktorú ste stratili sa ukazuje na niekoľko sekúnd a potom zmizne, ale to nebudeme potrebovať)
Teraz prejdite do Cheat Engine a vyberte 'Decreased Value' a kliknite na 'Next Scan'
Keď je skenovanie dokončené, kliknite na 'Hit me' znovu a opakujte to, dokým nenájdete len zopár adries.

Vieme, že hodnota je medzi 0 a 500, a tak vyberte tú, ktorá je s najväčšou pravdepodobnosťou tou adresou kt. potrebujeme, a pridajte ju do
zoznamu dole.
Teraz zmeňte hodnotu na 5000, a postúpte k ďalšiemu kroku.Ok tu musíte nájsť hodnoty uložené v statusbare a zmeniť ju na 5000. Je to rovnaké ako predchádzajúce, ale tu nemáme presnú hodnotu ... ale statusbar! (myslím tým tú kolónku s modrými „životmi“) Aká hodnota je v ňom ukrytá? Jedna vec je istá - hodnota 0 až 500.Príliš dlho by trvalo hľadať každú hodnotu pomocou exact value scan type.Takže tu si zvolíme "Unknown Initial Value".Zvoľte ju v Scan Type a kliknite na First Scan.Nájde to strašne veľa adries (zistí všetky adresy, ktoré uchovávajú 4 bitové hodnoty, ak si nevyberiete iné value type). Takže aby sme zredukovali počet adries na menej, máme dve možnosti:

1. Ľahšie (pre začiatočníkov) - Po prvom skenovaní kliknite na tlačítko "Hit me" v tutoriále, choďte do Cheat Engine, zvoľte v Scan Type Decreased value (viete asi prečo, takto budeme hľadať klesnuté hodnoty, a jedna z nich je naše HP) a kliknite na tlačítko Next Scan. Je potrebné zredukovať počet nájdených adries na minimum. Naša adresa má hodnotu 0 - 500, takže potrebujeme nájsť tú našu. Ak ste našli viac ako jednu adresu, a nie ste si istí, ktorá z nich to je, môžete kliknúť na "Hit me" a pozrite sa, ktorá klesnutá hodnota by najviac vyhovovala (0 – 500), alebo kliknutím na tlačidlo "Hit me" a skenujte pomocou Decreased value ešte raz (tento spôsob doporučujem, tu sa nemôžete pomýliť). To je len Vaša voľba.

2. 2. Rýchlejšie (Musíte si zapamätať hodnotu o kt. sa vaše HP znížilo, ak chcete používať tento spôsob) - Po prvom skenovaní kliknite na tlačítko "Hit me" v tutoriále, choďte do Cheat Engine, zvoľte v Scan Type Decreased value by ... a napíšte tu hodnotu o kt. kleslo vaše HP ( ak ste klikli na "Hit me" viackrát, musíte spočítať každú hodnotu, o kt. vaše HP kleslo) a kliknite na tlačítko Next Scan (príklad: klikol som "Hit me" a stratil som 5HP, tak napíšem 5). Malo by vám to nájsť už len 1 adresu , prinajmenšom len niekoľko- a to už dokážate snáď určiť tú správnu adresu, nie?

Ok, teraz poznáme hodnotu uloženú v statusbare, zmeňte ju teda na 5000 (ak ste sa dostali k tomuto kroku sami, predpokladám, že to dokážete aj bez mojej pomoci). Potom, kliknite na tlačítko Next v tutoriále a šup na 4. krok.

TENTO KROK (3.krok + 5. krok) SME VYUŽILI V TUTORIALE : http://cheatengine54.webgarden.cz/resident-evil-2-demo

Krok 4 - FLOAT POINTS / Plávajúce Body (Heslo: 890124)

Kód:

V predchádzajúcom tutoriále sme použili byty na skenovanie, ale niektoré hry uchovávajú informácie v tzv 'plávajúcich bodoch' (Číslo s desatinnou čiarkou- pravdepodobne s cieľom zabrániť jednoduchému skeneru pamäti od zistenia adresy jednoduchou cestou)
Plávajúci bod je hodnota s niekoľkými číslicami za desatinnou čiarkou.

(napr. 5,12 alebo 11321.1)

Nižšie vidíte vaše zdravie (Health) a muníciu (Ammo).Obidva sú uložené ako plávajúce body s desatinnou čiarkou, ale zdravie je uložené ako plávajúci bod a
munícia je uložená ako Double (dvojité).
Kliknutím na "Hit me" stratíte nejaké to zdravie-HP (Health) a na "Fire" klesne hodnota náboja (Ammo) o 0,5

Musíte nastaviť obe hodnoty na 5000 alebo viac aby ste uspeli.
Skenovanie pomocou Exact value tu bude fungovať dobre, ale asi budete chcieť experimentovať tiež s inými druhmi skenovania .

Tip: Odporúča sa zaškrtnúť "Fast Scan" pre skenovanie s typom float.Tu musíme nájsť hodnotu našeho HP a munície a zmeňiť ich na 5000 alebo viac. Urob to isté ako predtým, ale namiesto 4 bajtov zvoľ Value Type Float(ak budete hľadať HP) alebo Double (ak budete hľadať muníciu). Ak budete potrebovať vysvetlenie, tu je:
Zvoľte Value Type na Float, Scan Type na Exact Value, a hľadajte [HP].

Používajte Exact Value pre Float a Double LEN ak hodnota kt. hľadáte nemá čísla za bodkou (91.56). Ak tomu tak je, používajte niektoré ďalšie možnosti, ako sú (v Scan Type) Value Between… (Hodnota medzi...) chápate, dúfam. Ak niekto neviete, tu je príklad (mám 56.81321384321964 HP, takže budem písať ... vo Value Between… (v hodnote medzi...) 56 a 57, alebo 56,8 a 56,9 pre presnejšie skenovanie). Samozrejme, môžete použiť aj iné typy skenovania (Scan Type), ak budete chcieť.
Akonáhle ste našli HP hodnotu, 2x na ňu kliknite a tým ju pridáte do zoznamu dole (nazvime to Cheat zoznam).Teraz urobte to isté, ale zmeňte Scan Type na Double, a hľadajte [Ammo] (môžete použiť Value Between... ak chcete).
Ak ste našli obe adresy, zmeňte ich hodnoty na 5000 alebo viac, choďte na tutorial a kliknite na tlačítko Next. Super!

Krok 5 - CODE FINDER / Kód Finder (Heslo: 888899)

Kód:

V takomto prípade môžete použiť 2 veci ako urobiť tabuľku kt. ide/funguje/pracuje (preložte si to ako chcete a tiež neviem o akú tabuľku ide)


V tomto kroku sa budeme snažiť opísať ako používať funkciu Code Finder (funkcia „Hľadača“ kódu).
Hodnota kt. sa nachádza dole v Tutoriali bude vždy na inom miesto (bude mať inú adresu) pri každom spustení tutorialu, takže normálna adresa, kt. by ste máli pridanú na „spodku“ Cheat Enginu, vám nebude fungovať(ak spustíte 2. krát tutorial)

Najprv skúste nájsť adresu (keď ste sa dostali až k tomuto bodu takže predpokladám, že viete, ako).
Keď ste našli adresu, pravým tl. myši kliknite na adresu v Cheat Engine a vyberte "Find out what writes to this address". Vyskočí vám okno s prázdnym zoznamom.
Potom kliknite na tlačítko Change value v tomto tutoriále, a vráťte sa do Cheat Engine.

Ak šlo všetko v poriadku, mal by byť teraz v okne so zoznamom tzv. assembler kód.
Kliknite na neho a vyberte možnosť Replace (nahradiť ho kódom, ktorý nerobí nič).

To tiež pridá adresu kódu do zoznamu kódov v pokročilom okne s možnosťami.
(Čo sa uloží, ak ste uložili svoju tabuľku)

Kliknite na Stop, takže hra sa spustí opäť normálne a zatvorte toto okno (obidve s tými kódami).
Teraz klikneme na tlačidlo Change value (Zmeniť hodnotu), a ak všetko šlo OK , tak tlačítko Next by sa malo stať klikateľným..

Poznámka: Ak ste zamrazili adresu v dostatočne vysokej rýchlosti, môže sa stať, že sa stane akokoľvek viditeľným. – tak toto keď som preložil s angličtiny, tak tomu absolútne nechápemOk, vyhľadajte hodnotu, ktorá je v tutoriále. Ak ste sa dostali takto ďaleko sami, musíte ju byť schopní nájsť. Akonáhle ste našli správnu, pridajte ju do Cheat zoznamu (ako som vyššie pomenoval).

Teraz kliknite pravým tlačítkom na adresu a vyberte “Find out what writes to this address”. Vyskočí potvrdzovacie okno, kliknite na tlačítko YES. Teraz uvidíte prázdne okno s niekoľkými neklikateľnými tlačítkami.Ok, prejdite na tutoriál a kliknite na tlačítko Change Value.Vráťte sa späť na prázdne okno. Nejaké podivné riadky s kódom sa v ňom objavia. Kliknite na ten riadok s kódom a potom stlačte Replace(tlačítko vpravo). V novom okne si vyberte akýkoľvek názov nového kódu, ktorý chcete, nemusíte ho premenovávať –zatiaľ to nepotrebujeme a kliknite na tlačítko OK. Kliknite na tlačítko Stop a potom zavrite toto okno, vráťte sa do hlavného okna Cheat Engine.

Dobre, teraz vám vysvetlím, čo ste práve urobili:
Presunuli ste kód ktorý bol zodpovedný za zmenu hodnoty na inú, tak teraz tlačítko Change Value (pre zmenu hodnoty) v okne s tutorialom nebude fungovať. Chcete to vidieť? Choďte do tutorialu a kliknite na tlačítko Change Value. Vidíte? Akonáhle ste to urobili, tlačítko Next by už malo byť k dispozícii. Kliknite na neho aby ste postúpili na 6. krok.

TENTO KROK (3.krok + 5. krok) SME VYUŽILI V TUTORIALE : http://cheatengine54.webgarden.cz/resident-evil-2-demo


Krok 6 – POINTERS / Pointery-Ukazovatele (Heslo: 098712)

Kód:

V predchádzajúcom kroku som vysvetlil, ako používať Code finder pre zvládnutie menenia lokácií(miest). Ale táto metóda(zrejme týmto nemysleli metódu hľadania s code finder, ale s pointermi) sama sťažuje
nájdenie adries pre nastavenie hodnôt, ktoré chcete.
To je dôvod, prečo sú tu pointery(ukazovatele):

Na spodku nájdete 2 tlačítka. Jedno zmení hodnotu, a ďalšia zmení hodnotu a umiestnenie/lokáciu hodnoty.
Pre tento krok nebudete potrebovať poznať assembler kód, ale veľmi vám to pomôže s tým, čo budete robiť.

Najpr nájdite adresu hodnoty. Keď ste našli adresu, použite funkciu „find out what writes to that address“
Zmeňte znova hodnotu, a položky sa zobrazia v zozname. 2x kliknite na túto položku (alebo ju vyberte a kliknite na more info) a nové okno sa otvorí s podrobnými informáciami o tom, čo sa stalo, keď inštrukcia prebiehala.
Ak inštrukcie asembleru nemajú nič medzi '[' a ']' potom použite inú položku v zozname(ak tam je).
Ak ste to spravili, povieme si čo znamená, a aká bude hodnota tohto pointeru(ukazovateľa), ktorý potrebujete.
Vráťte sa do hlavného okna Cheat Engine (môžete opustiť otvorené okno s extra infom, ak chcete, ale ak ho zatvoríte, zapamätajte si, čo je medzi [ a ]), a spravte 4 bytové skenovanie v hexadecimálnej hodnote ktorú nám extra info prezradilo.
Po skončení skenovania sa môže nájsť 1 alebo niekoľko stoviek adries. Musíte nájsť adresu, ktorú potrebujete, a to najmenej jednu. Teraz na ňu kliknite pre pridatie adresy a zaškrtnite políčko pointeru.- nejako sa to blbo prekladá, ale chápem čo chceli povedať


Okno sa zmení a umožňí vám zadať adresu ukazovateľu a offsetu.
Vyplňte adresu kt. ste nášli.
Ak inštrukcie asembleru majú výpočet (napr.: [ESI +12]), na konci, potom typ hodnoty v tom je na konci. Iné
ponechávajú 0. Keby to boli oveľa zložitejšie inštrukcie pozrite sa na kalkuláciu.

Napríklad so složitejšími inštrukciami:
[EAX * 2 + EDX +00000310] EAX = 4C a EDX = 00801234.
V tomto prípade by EDX bola hodnota kt pointer má, a EAX * 2 +00000310 by bola ofsetová, takže offset musíte vyplniť takto 2 * 4C +00000310 = 3A8. (to je všetko v hex, použite cal.exe z Windowsu vo vedeckom spôsobe výpočtu)

Back to the tutorial, click OK and the address will be added, If all went right the address will show P->xxxxxxx, with Vráťte sa do tutorialu, kliknite na tlačítko OK a adresa bude pridaná, Ak všetko šlo OK, adresa ukáže P-> xxxxxxx, s
xxxxxxx ktoré je adresa s hodnotou kt. ste našli.Ak to nie je v poriadku, tak ste urobili niečo zle.
Teraz zmeňte hodnotu pointeru na 5000 a zmrazte ich (štítok freeze),potom kliknite v tutoriale na tlačítko Change Pointer, a ak všetko šlo dobre, tlačítko Next bude klikateľné.

extra:
V tomto tutoriále je hodnota aktuálne poukázaná pointerom na pointer, ale až do konca tohto tutoriálu budete potrebovať iba 1 pointer.Ak chcete nájsť pointer na tento pointer, len hľadajte, aké zmeny spravili hodnoty pointeru.
Ak poznáte assembler, môžete vidieť niečo podobného
mov EAX, [EBP-4]
mov EAX, [EAX +310]
Nebuďte s toho pomýlení.Stačí použiť hodnotu z okna s extra infom so EBP-4 bytes, do zásobníka, ktorý
obsiahuje pointery na tieto pointery, ale umiestnenie zásobníka sa mení po celú dobu, takže nehľadajte EBP, hľadajte
hodnotu eax na hodnotu EAX

-chápete niekto tomuto odstavcu? Toto sa ani nedá poriadne preložiť z angličtiny! Ak sa nájde nejaký borec, dajte mi vedieť!
Pointery sú nádherné. Majú veľkú silu. Sú veľmi užitočné. Ako som povedal, veľmi užitočné.Pointer je ako šípka / linka / prst, ktorý ukazuje konkrétnu adresu hodnoty. Bude ju ukazovaťvždy, aj keď hodnota bude meniť svoju polohu(adresu). Väčšina hier v súčasnosti používa hodnoty meniace adresy, takže pointery sú skutočne dôležité.
Najprv, vyhľadajte hodnotu zobrazujúcu sa v dolnej časti okna tutorialu.Keď ju nájdete, kliknite na ňu PTM a vyberte „find out what writes to this address“ a kliknite Change Value. Teraz sa vráťte do okna, ktoré sa objavilo po kliknutí na„find out what writes to this address“. Mal by tu byť nejaký kód.Kliknite naň a vyberte “More information” alebo len dvojklikom naň. Vidíte kód s červenými šípkami na ľavej strane? Poukazuje na kód kt. má niečo medzi [ a ], pozrite sa, čo je napísané za “The
value of the pointer needed to find this address is probably” a zapamätajte si to.

Teraz prejdite na hlavné okno CHE a začiarknite "Hex" políčko u okna, kde píšete hodnoty, ktoré chcete vyhľadať. Ak je začiarknuté, v okne vedľa tejto kolónky by sa malo objaviť 00000000. Zmenťe ho za hodnotu, kt. ste si mali zapamätať a kliknite na tlačítko First Scan. Je potrebné nájsť jednu / pár adries. A teraz sa pozrite na ľavú stranu dole.Uvidíte tlačítko “Add address manually”(Pridať adresu ručne). Stlačte ho. Nové okno by vám malo vyskočiť. V ňom zaškrtnite políčko "Pointer". Po tomto by malo byť toto okno dlhšie- pridajú sa tam také nové riadky.

Do „Addess of pointer“ napíšte adresu (ADRESU, žiadnu hodnotu! Adresa je vľavo pod "Address" štítkom), ktorú ste našli, keď ste skenovali s hexadecimálnou hodnotou.

V „Offset“ (hex) napíšte 0 (áno, práve nula). Kliknite na tlačítko OK. V spodej časti okna uvidíte novú adresu, ako je P-> xxxxxxxx, a vedľa nej jej hodnotu. Ak je hodnota ??, tak ste urobili niečo zle.


Tu je kratšiu verziu pre toto, keď ste sa zlyhali:

1. Nájdite hodnotu (tento tutoriál v okne)
2. Kliknite na adresu a dajte „Find out what writes to this address“
3. Kliknite na Change Value, potom dvakrát kliknite na práve zobrazený kód v okne zobrazenom po kliknutí na „Find out what writes to this address“
4. Zapamätajte si, čo je napísané za ”The value of the pointer needed to find this address is probably”
5. V Cheat Engine zaškrtnite políčko"Hex" (je to pod NewScan/First Scan)
6. Napíšte kód kt. ste si mali zapamätať a dajte skenovať
7. Ak je ste našli 1 adresu, nezabudnite ju. Ak je ste ich našli niekoľko, správna je pravdepodobne tá navrchu.

POZNÁMKA: Zapamätajte si Adresu, žiadnu hodnotu! To je dôležité!
8. Kliknite na tlačítko “Add address manually”
9. Zaškrtnite políčko „Pointer“
10. V Address of pointer napíšte zapamätanú adresu
11. V Offset (Hex) nechajte 0
12. Kliknite na tlačítko OK
13. v spodnom okne pozrite na novú adresu (mala by byť P-> xxxxxxxx)
14. Ak je hodnota ??, Opakujte kroky 1-14

Prejdite na okno tutorialu a kliknite na tlačítko „Change Pointer“. Teraz máte 3 sekundy na to, aby ste zmenili pointery (adresa s P-> xxxxxxxx) na hodnotu 5000. Nerobte si starosti, ak ste to nestihli. Len ešte raz kliknite na tlačítko „Change Pointer“ a ešte raz sa pokúste zmeniť hodnotu. Ak sa vám to podarilo kliknite na tlačítko Next.

11.01.2012 11:07:58 - lubo54: AK je to tá hra na facebook, tak sa rozlúč s nejakým cheatovaním, pretože tam nič nehackneš :D
10.01.2012 12:15:11 - : preco v monster world ked zmenim v cheat engine mi to vzdy restartne hru
10.01.2012 12:11:10 - : preco v monster world ked zmenim v cheat engine mi to vzdy restartne hru
01.12.2010 13:04:40 - : a kde je 7 krok ja ho tam totiz mam pls admin napis

Ktorému kroku tutorialu ste nepochopili?

Pochopili ste aspoň nejaké tie základy ? (prvých 5 krokov