HomepageCheat Engine, najčastejšie skracovaný ako CE alebo CHE, je niečo ako skener otvorenej pamäte / hex editor / debugger vytvorený Ericom Heijnenom (prezývaný "Dark Byte") pre operačný systém Windows.Cheat Engine sa používa hlavne pre podvádzanie/ cheatovanie v počítačových hrách, a niekedy je upravený a prekompilovaný aby sa vyhol detekcii. Tento program sa podobá programom L. Spirov "Memory Hacking Software", TSearch a ArtMoney. Vyhľadáva hodnoty zadávané užívateľom so širokou paletou možností, ktoré umožňujú užívateľom vyhľadať a roztriediť pamäť počítača. Cheat Engine je takisto schopný vytvoriť tzv. samostatné Trainere, ktoré môžu pracovať nezávisle od Cheat Engine(tj. môžete ich spustiť bez CHE- fungujú ako samostatné programy).
Cheat Engine dokáže zobraziť pamäť procesu a vykonávať zmeny, aby 
poskytol užívateľom výhody, ako je nekonečné zdravie, čas alebo muníciu. Taktiež obsahuje niektoré manipulačné nástroje Direct3D, ktoré vám umožnia vidieť cez steny, zoom in / out a s nejakým tým pokročilým nastavením umožňuje Cheat Engine pohybovať za vás myšou, aby ste mohli dostať určitú textúru napríklad do stredu obrazovky, čo sa bežne používa na vytvorenie aim-botov. 
___________________________________________________________________________________________

Cheat Engine dokáže vkladať kódy do ďalších procesov, ale pritom to môže spôsobiť, že váš ANTIvírus, Cheat Engine chybne označí ako vírus. K dispozícii sú už aj verzie, ktoré zabraňujú týmto falošným identifikáciám na úkor mnohých funkcií (tie, ktoré sa opierajú o "code injection" , tj. vkladanie kódu). Najčastejším dôvodom pre tieto falošné identifikácie je to, že cheat engine využíva niektoré techniky, ktoré sú taktiež používané v trójanoch, aby sa získal prístup k častiam systému, a pretože niektoré spustiteľné súbory sú príliš malé (16KB alebo menej), preto sú označované ako podozrivé. V novších verziách Cheat Engine je menej pravdepodobné, že ho antivírusové programy zablokujú, takže funkcie ako je "code injection" môžu byť využívané bez problémov ;-)
___________________________________________________________________________________________

Cheat Engine môže vytvoriť tzv. Game Trainer-e z tabuliek. Táto možnosť bola odstránená pred verziou 6.1, ale bola znovuzrealizovaná vo verzii 6.1 a vyššie. Trainere generované Cheat Enginom sú silne "nafúknuté" a pomalé, používané sú hlavne na testovacie účely.


V PRÍPADE ZÁUJMU A NEJAKÝCH OTÁZOK MA KONTAKTUJTE ( VĽAVO DOLE >>> KONTAKT)

    s.h.a.d.i.e


 cheatengine54@seznam.cz